Vragen en/of aanmelden?

Vragen of wil je je aanmelden voor kennismakingsgesprek? vul dan de contact gegevens hier beneneden in en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Dit kennismakingsgesprek is natuurlijk geheel vrijblijvend.

Trainingstijden

Maandag 9:30-10:30
Woensdag 11:00-12:00 uur
Vrijdag 9.30-10.30 uur
Vrijdag 14.00-15.00 uur *

14.00-15.00 uur

Vertrek trainingen: vanaf AAC'61 Assen (atletiek gebouw).
Vertrek individuele training: op gezamenlijk afgesproken locatie

*  opstap groep/ vervolg op de running therapie vanuit AAC'61.

Contact